INFORMACJE O NAJBLIŻSZYCH ZAWODACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ ODDZIAŁ BYTOM

 

COURSING TOP TEN CUP - V4 CUP - PUCHAR POLSKI
MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA ŚLĄSKA - CACIL/CCWC

DATA

MIEJSCOWOŚĆ

ORGANIZATOR

RODZAJ ZAWODÓW

RANGA

16/17.04.2016

WOŹNIKI

O/BYTOM 

COURSING
MISTRZOSTWA ŚLASKA
TOP TEN CUP 
V4 CUP
PUCHAR POLSKI

Międzynarodowe
CACIL/CCWC


 

FORMULARZ
ON-LINE

ENTRY FORM
ON-LINE

LISTA
UCZESTNIKÓW
List of competitors
SZCZEGÓŁOWE
INFORMACJE
O ZAWODACH
Detailed competition
information
WYMAGANE RZECZY
I DOKUMENTY
W DNIU ZAWODÓW
Required equipment
and documents during
the competition day
KONTAKT
MAPKA
DOJAZDOWA 
Contact
Map and address
OPŁATY I NUMER KONTA BANKOWEGO
Peyments and bank
 Account number
HOTELE
NOCLEGI
Accommondation
 

Zawody odbędą się wg Międzynarodowego Regulaminu Torowych i Terenowych Wyścigów Chartów FCI 
The competition will be held according to FCI Regulations for Sighthound Races and Lure Coursing

 • DATA ZAWODÓW / Date of competition - 16/17.04.2016 (sobota/niedziela)
  16.04.2016 sobota - wszystkie rasy oprócz charta angielskiego whippet i charcika włoskiego
  16.04.2016 saturday - all breeds except whippet and italian greyhounds
  17.04.2016 niedziela - whippet i charcik włoski / 17.04.2016 sunday - whippet and italian greyhounds

 • TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ / Entry form admission deadline - do 08.04.2016 (piątek) 

 • MIEJSCE ZAWODÓW / Place of competition
                                         42-289 Woźniki, Czarny Las 8, powiat lubliniecki, woj. śląskie, Polska

 • PRZYJMOWANIE PSÓW / Dogs admission - godz. 8.00 - 9.00

 • KONTROLA  WETERYNARYJNA / Veterinary check - godz. 8.00 - 9.00

 • ROZPOCZĘCIE ZAWODÓW / Competition opening - godz. 10.00

 • KOMISARZ COURSINGU / Competition comissioner - Jolanta Gajda, Barbara Sroka

 • SĘDZIOWIE/Competition judges - Peter Grimm (D), Jan Scotland (D), Thomas Kune (CH)

 • DYSTANS / Distance - 700 m - dla ras dużych, whippetów i charcików włoskich
                                  700 m - large sighthound breeds and whippets and Italian greyhounds 

 • OPŁATY / Payments
                 
                  - zawody / competition race - 90 PLN (25 €)
                  - drugi i każdy następny pies jednego właściciela - 80 PLN (20 €)
                  - second dog and every other dog of one owner 80 PLN (20 €)

                    - licencja / licence race - 75 PLN (20 €)
                    - charty polskie / polish sighthounds  - 50 PLN (10 €)
                  
                    - bieg pokazowy / demonstration run - 30 PLN (10 €)
                    - bieg pożegnalny z udziałem w zawodach - opłata jak za zawody - 90 PLN (25 €)
                    - farewell race with competition participation – payment same as competition 90 PLN (25 €)
                    - bieg pożegnalny poza zawodami - bezpłatnie (oraz charty i mix w potrzebie bezpłatnie)
                    - farewell race without competition participation – free of charge

Zawody należy opłacać na konto bankowe ZKwP o/Bytom. Istnieje możliwość opłacenia gotówką za zawody w kasie u organizatora w dniu zawodów tylko dla gości z zagranicy. Wszystkie biegi należy zgłosić poprzez formularza zgłoszeniowego on-line
Payments have to be transferred on a bank account of ZKwP o/Bytom (Bytom’s division of Polish Cynologic Federation). There is a possibility of making a payment with cash in competition organizer’s cash register during the day of competition for guests from abroad. Every run should be registered by online sign up form - 
entry form on-line

Na zawodach odbędą się próby licencyjne oraz pomiar wysokości w kłębie whippetów i charcików włoskich
There will be license trials and height measurments for whippets and italian greyhounds carried out during competition day.

W związku ze zmianami wprowadzonymi do Międzynarodowego Regulaminu Torowych i Terenowych Wyścigów Chartów od 1 stycznia 2016 roku pomiarom podlegają również psy w klasie sprinter. Została oznaczona górna granica wzrostu dla sprinterów. Informacja szczegółowa będzie podana w oddzielnym komunikacie na stronie internetowej www.wyscigi.zkwp.pl