INFORMACJE O NAJBLIŻSZYCH ZAWODACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ ODDZIAŁ BYTOM

 

COURSING - MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA ŚLĄSKA - CACIL

DATA

MIEJSCOWOŚĆ

ORGANIZATOR

RODZAJ ZAWODÓW

RANGA

12.04.2014

ŚWIERKLANIEC

O/BYTOM 

COURSING

CACIL


Zawody odbędą się wg Międzynarodowego Regulaminu Torowych i Terenowych Wyścigów Chartów FCI
The competition will be held according to FCI Regulations for Sighthound Races and Lure Coursing

 • DATA ZAWODÓW / Date of competition - 12.04.2015 (sobota)

 • MIEJSCE ZAWODÓW / Place of competition 42-622 Świerklaniec, ul. Parkowa 4, woj. śląskie, Polska

 • PRZYJMOWANIE PSÓW / Dogs admission - godz. 8.00 - 9.00

 • KONTROLA  WETERYNARYJNA / Veterinary check - godz. 8.00 - 9.00

 • ROZPOCZĘCIE ZAWODÓW / Competition opening - godz. 10.00

 • KOMISARZ COURSINGU / Competition comissioner - Jolanta Gajda, Barbara Sroka

 • SĘDZIOWIE/Competition judges - Vera Malatkova (Cz), Jirina Stanclowa (Cz), Tadeusz Michałowski (PL)

 • DYSTANS / Distance - 700 m - dla ras dużych, whippetów i charcików włoskich
                                  700 m - large sighthound breeds and whippets and Italian greyhounds 

 • OPŁATY / Payments
                 
                  - zawody / competition race - 75 PLN (20 €)
                  - drugi pies - 60 PLN (15 €)
                  - trzeci i każdy następny pies jednego właściciela - 40 PLN (10 €)
                  - second dog 60 PLN (15€) third and every other dog of one owner 40 PLN (10€)

                    - licencja / licence race - 75 PLN (20 €)
                    - charty polskie / polish sighthounds  - 40 PLN (10 €)
                  
                    - bieg pokazowy / demonstration run - 10 PLN (3 €)
                    - bieg pożegnalny z udziałem w zawodach - opłata jak za zawody - 75 PLN (20 €)
                    - farewell race with competition participation – payment same as competition 75 PLN (20€)
                    - bieg pożegnalny poza zawodami - bezpłatnie (oraz charty i mix w potrzebie bezpłatnie)
                    - farewell race without competition participation – free of charge

Zawody należy opłacać na konto bankowe ZKwP o/Bytom. Istnieje możliwość opłacenia gotówką za zawody w kasie u organizatora w dniu zawodów tylko dla gości z zagranicy oraz za biegi licencyjne i biegi pokazowe. Wszystkie biegi należy zgłosić poprzez formularza zgłoszeniowego on-line
Payments have to be transferred on a bank account of ZKwP o/Bytom (Bytom’s division of Polish Cynologic Federation). There is a possibility of making a payment with cash in competition organizer’s cash register during the day of competition for guests from abroad. Every run should be registered by online sign up form - 
entry form on-line
 
 • TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ / Entry form admission deadline - do 06.04.2014 (niedziela)

Na zawodach odbędą się próby licencyjne oraz pomiar wysokości w kłębie whippetów i charcików włoskich
There will be license trials and height measurments for whippets and italian greyhounds carried out during competition day

FORMULARZ
ON-LINE

ENTRY FORM
ON-LINE

OPŁATY I NUMER KONTA BANKOWEGO
Peyments and bank
 Account number
SZCZEGÓŁOWE
INFORMACJE
O ZAWODACH
Detailed competition
information
LISTA
UCZESTNIKÓW
List of competitors
KONTAKT
MAPKA
DOJAZDOWA 
Contact
Map and address
DOWÓD WPŁATY
Bank deposit slip
PLANOWANY
UKŁAD TRASY
Planned track setup
WYMAGANE RZECZY
I DOKUMENTY
W DNIU ZAWODÓW
Required equipment

and documents during
the competition day
HOTELE
NOCLEGI
Accommondation